Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Martin Mijtens d.a.
Portratt av Olof Rudbeck d.a. av Martin Mijtens d.a.

ID: 68635

Martin Mijtens d.a. Portratt av Olof Rudbeck d.a. av Martin Mijtens d.a.
Go Back!Martin Mijtens d.a. Portratt av Olof Rudbeck d.a. av Martin Mijtens d.a.


Go Back!


 

Martin Mijtens d.a.

Martin Mijtens d.ä., Martin Meytens, Martin Mytens, född 1648 i Haag, Holland, död 1736 i Stockholm och begravd i Maria Kyrkan, nederländsk konstnär. Far till Martin Mijtens d.y. och son till porträttmålaren Isaac Mijtens. Mijtens kom till Stockholm före eller under år 1677 och fann där ett så tacksamt fält för sin konst, att han beslöt stanna och 1681 satte han bo. Av hans första verk finns prov i Vibyholms och andra samlingar. De visar, att han hade en fin pensel, behaglig, varm, fastän tunn färg samt livlig och karakteristisk uppfattning av de skildrade. Med sina gråaktiga fonder, de ofta gulbruna draperierna och den enkla, naiva framställningen bildar Mijtens vid denna tid en bestämd motsats till David Klöcker Ehrenstrahl. Men dennes anseende och den gunst hans målningssätt vunnit var så stora, att även Mijtens måste böja sig. Så småningom blir hans bilder något anspråksfullare och djärvare, åtbörder och minspel kraftigare, bisakerna rikare, tonen i det hela mer högstämd, utan att personligheten försummas eller återgivningen av hudfärg överger den varma, åt gult dragande hållningen. Många bilder från denna hans andra period, som ungefär omfattar åren 1685- 1700, finns på Skoklosters slott, där Nils Bielke och hans grevinna, Eva Horn (i landskap), hör till mästarens bästa målningar, och på Vibyholm, i Uppsala (professor Schwedes porträtt i Uppsala museum och Olof Rudbeck d.ä.:s förträffliga bild, 1696, i medicinska fakultetens sessionsrum), i Hammers samling och på inte så få andra ställen. Konstnärens vana att högst sällan signera har gjort, att bilderna från dessa år ofta har blandats ihop med Ehrenstrahls och gått under den senares namn. Säkra skiljetecken är emellertid draperierna, som hos Mijtens saknar stil och ofta verkar tämligen slappt tecknade, och även det livligare åtbördsspelet. Man vet, att Mijtens, trots sin medtävlares anseende, var mycket eftersökt som porträttmålare och samlade förmögenhet på sin konst, så att han kunde bl.a. förvärva ett ej obetydligt konstgalleri. Han var även alltifrån 1692 och ganska länge kyrkoråd i den lilla holländska församlingen i Stockholm. 1697 och 1701 företog han resor till hembygden, den förra gången åtföljd av sin unge lärjunge Lucas von Breda. Utom denne ej obetydande konstnär utbildade Mijtens även sin son , som under det i Tyskland antagna namnet van Meytens berömde målaren (se denne), samt G. de Mar??es och möjligen flera. Man kan säga att omkring år 1700 vidtog Mijtens tredje maner. Karnationen får en dragning åt rött, som slutligen blir nästan stötande (t. ex. i Fabritius och prins Alexander av Georgiens porträtt på Gripsholms slott), teckningen vårdslösas mer, och de granna röda eller djupblå draperierna är stillösare och hårdare målade än förr. Dock lever ännu inte litet av den forna kraften i karaktärsteckningen, och anordningen bibehåller i mycket den förra prydligheten. Även denna hans nedgång finnes ej sällan företrädd i svenska samlingar. Märkligt är ett självporträtt (nu på Fånö i Uppland), emedan det enligt sägnen skall vara målat på hans höga ålderdom och under sinnessvaghet (om denna vet man för övrigt inget). Utom måleriet idkade han även gravyr samt utförde ett porträtt af Karl XI i svart maner och möjligen ett par andra blad i samma art (Gustaf Adolf de la Gardie, Georg Stiernhielm). Mijtens skall, enligt gammal uppgift, ha avlidit i Stockholm 1736; enligt en urkund levde han ännu i juli 1730. Hans målningssamling såldes av hans arvingar till preussiske överstemarskalken greve Gotter och kom inte långt därefter till storhertigen af W??rttemberg. Carl Gustaf Tessin, som tycks ha hyst mycken ringaktning för Mijtens omtalar dock, att denna samling på sin tid ansågs som den enda framstående i riket (utom grefve Johan Gabriel Stenbocks). Att Carl Gustaf Tessin vid samma tillfälle kallar Mijtens "en gammal färgskämmare" och även annars talar illa om hans konst, tycks visa att Mijtens vid mitten af 1700-talet var fullkomligt bortglömd, åtminstone sådan han varit under sin bästa tid. Sedan finns han ej heller mycket omtalad. Först genom konstföreningens utställning 1841 och Nils Arfwidssons anmälan av honom i Frey återupptäcktes han; och man fann då, att Sverige i honom ägt en konstnär av sådan betydelse, att han kan mäta sig även med våra största mästare. Hans inflytande på den svenska konstens fortbildning blev dock ej särskilt stort. David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft ställer honom i det avseendet fullkomligt i skuggan.   Related Paintings of Martin Mijtens d.a. :. | Titus | Landscape on the Coast near Menton | Madonna of the Grapes | Erzherzogin Maria Christine | marriage of the virgin |
Related Artists:
piero ligorio
Ligorio was born in Naples. In 1534 he moved to Rome, where he developed his interest in antiquities, and was named superintendent to the ancient monuments by the Popes Pius IV and Paul IV. In 1549 he began excavations in the Hadrian's Villa at Tivoli and designed his masterwork, the water works at Villa d'Este, for Cardinal Ippolito II d'Este. He also played a role in designing the fountains at Villa Lante in Bagnaio, working alongside Vignola. His Mannerist taste is present also in the Casina Pio IV (also known as Villa Pia) at the Vatican (1559?C1562). In 1568 he was fired by Paul V for having criticized Michelangelo's work in St. Peter's Basilica, and moved to Ferrara, where he was guest of Duke Alfonso II d'Este. As a scholar of antiquities, one of his most famous published works is a map of ancient Rome (Antiquae Urbis Imago) from 1561. He died in Ferrara in 1583.
CARIANI
Italian Painter, ca.1490-1547 was an Italian painter of the high-Renaissance, active in Venice and the Venetian mainland, including Bergamo, thought to be his native city. His father, also Giovanni Busi, was born in Fuipiano Valle Imagna and was appointed a local magistrate for the Venetian authorities. His son, probably born in Bergamo, is known to have lived in Venice starting in 1509, and may have trained with either Giovanni Bellini or Giorgione, and almost certainly was influenced by them. Though he worked often in Bergamo, he died in Venice in 1547. He was strongly influenced by Palma il Vecchio, but had a provincial love of scenery as seen in his Sacra conversazione with a youthful donor. While working in Bergamo (1517-1523),
John Mix Stanley
A famous painter of Indians and Indian scen . American , 1814-1872 American , 1814-1872,was an American painter of landscapes, portraits and Native American life. He was born in Canandaigua, New York and orphaned at the age of 12. At age 14, Stanley became an apprentice to a coach maker. Looking for better work, he moved to west in 1832 and became a painter of signs and portraits. In spring 1843 Stanley accompanied the party of Indian agent Pierce M. Butler to the Tehuacana Creek Council. At the outbreak of the Mexican War in 1845, John Mix Stanley joined Colonel Stephen Watts Kearney's expedition to California and produced many sketches and paintings of the campaign. He traveled to Hawaii in 1848 and spent a year painting portraits of members of the royal family. He traveled across the Isthmus of Panama in 1853. He also painted Comanche warriors in their natural environment. He moved to Detroit in 1864 and remained there for the rest of his life. Stanley helped to found a forerunner of the Detroit Institute of Arts and to incorporate the National Gallery and School of Arts. Stanley's primary interests and sympathies were with the Indians. The Smithsonian exhibited his pictures, but Congress never appropriated monies for them. More than 200 of his works were destroyed in the Smithsonian fire of 1865.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved