Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Edouard Vuillard
Jia s funny

ID: 66114

Edouard Vuillard Jia s funny
Go Back!Edouard Vuillard Jia s funny


Go Back!


 

Edouard Vuillard

1868-1940 French Edouard Vuillard Galleries Jean-Edouard Vuillard, the son of a retired captain, spent his youth at Cuiseaux (Saone-et-Loire); in 1878 his family moved to Paris in modest circumstances. After his father\'s death, in 1884, Vuillard received a scholarship to continue his education. In the Lycee Condorcet Vuillard met Ker Xavier Roussel (also a future painter and Vuillard\'s future brother in law), Maurice Denis, musician Pierre Hermant, writer Pierre Veber and Lugne-Poe. On Roussel\'s advice he refused a military career and entered the Ecole des Beaux-Arts, where he met Pierre Bonnard. In 1885, Vuillard left the Lycee Condorcet and joined his closest friend Roussel at the studio of painter Diogene Maillart. There, Roussel and Vuillard received the rudiments of artistic training.  Related Paintings of Edouard Vuillard :. | Yvonne Printemps and Sacha Guitry | Li the lady and her children | KaiPuFu Mrs | Countess Jean de polignac | Table of the mother and daughter |
Related Artists:
CODAZZI, Viviano
Italian Baroque Era Painter, 1604-1670 Italian painter. He arrived in Naples about 1634, having almost certainly trained in Rome. He was a specialist in the realistic architectural VEDUTA, and his interest in this theme may have been stimulated in Rome by the quadratura frescoes of Agostino Tassi and by the urban views of Claude Lorrain and Herman van Swanevelt.
Joseph Nigg
(born 13 October 1782 in Vienna) was an Austrian painter, with painting on porcelain a specialty. Flower Arrangement by Joseph NiggNigg studied at the Academy of Fine Arts in Vienna with Johann Baptist Drechsler. From 1800 to 1843, Nigg worked as a flower painter in a Viennese porcelain factory. Beginning in 1835, this post also involved holding classes in painting at the factory. With the advent of the Biedermeier Era, flower painting became immensely popular and was also to be found on large porcelain plaques. A piece of this sort, thirty inches in height, was presented by Nigg, on behalf of the Viennese factory, at the The Great Exhibition of 1851 in London. In addition to working in porcelain, Nigg also created oil paintings, watercolors, and pastel drawings. Two of his paintings, "Grandmother's Bouquet I" and "Grandmother's Bouquet II" have found enduring popularity as poster and print reproductions. Nigg died in Vienna on September 19, 1863.
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved