Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

VERMEER VAN DELFT, Jan
Girl Interrupted at Her Music r

ID: 09547

VERMEER VAN DELFT, Jan Girl Interrupted at Her Music r
Go Back!VERMEER VAN DELFT, Jan Girl Interrupted at Her Music r


Go Back!


 

VERMEER VAN DELFT, Jan

Dutch Baroque Era Painter, 1632-1675  Related Paintings of VERMEER VAN DELFT, Jan :. | Woman with a Lute near a Window wt | The Concert e tr | Christ in the House of Martha and Mary r | Young Woman with a Water Jug wer | Lady Writing a Letter with Her Maid (detail) wqr |
Related Artists:
ZURBARAN Francisco de
Spanish Baroque Era Painter, 1598-1664 Spanish painter. He was apprenticed in 1614 to a painter in Sevilla (Seville), where he lived until 1658 when he moved to Madrid. He had a few royal commissions but remained throughout his life a provincial painter of religious pictures. His apostles, saints, and monks are painted with almost sculptural modeling, and his emphasis on the minutiae of their dress lends verisimilitude to their miracles, visions, and ecstasies. This distinctive combination of naturalism with religious sensibility conforms to the guidelines for Counter-Reformation artists outlined by the Council of Trent. He had numerous commissions from monasteries and churches throughout southern Spain, and many of his works were sent to Lima, Peru.
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
William Henry Knight
(26 September 1823 - 31 July 1863) was an English portrait and genre painter. Knight was born in Newbury, Berkshire where his father, John Knight, was a schoolmaster. He was to become a solicitor, but gave up his law studies after two of his paintings were accepted by the annual exhibition of the Society of British Artists. He moved to London in 1855, taking lodgings in Kennington Road, Lambeth, and supporting himself by drawing crayon portraits while studying in the British Museum and in the schools of the Royal Academy.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved