Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Theodore Gericault
Detail from The Raft of the Medusa

ID: 82066

Theodore Gericault Detail from The Raft of the Medusa
Go Back!Theodore Gericault Detail from The Raft of the Medusa


Go Back!


 

Theodore Gericault

French Romantic Painter, 1791-1824 was a profoundly influential French artist, painter and lithographer, known for The Raft of the Medusa and other paintings. Although he died young, he became one of the pioneers of the Romantic movement. Born in Rouen, France, Gericault was educated in the tradition of English sporting art by Carle Vernet and classical figure composition by Pierre-Narcisse Guerin, a rigorous classicist who disapproved of his student's impulsive temperament, but recognized his talent.[1] Gericault soon left the classroom, choosing to study at the Louvre instead, where he copied from paintings by Peter Paul Rubens, Titian, Diego Velezquez, and Rembrandt for about six years, from 1810 to 1815.   Related Paintings of Theodore Gericault :. | The Raft of the Medusa | Details of The Raft of the Medusa | One of a project set of four landscapes depicting times of the day, | Firmenschild fur einen Hufschmied | Madwoman afflicted with envy |
Related Artists:
Francois Louis Francais
Plombieres 1814 - Paris 1897. was born at Plombi??res-les-bains (Vosges), and, on attaining the age of fifteen, was placed as office-boy with a bookseller. After a few years of hard struggle, during which he made a precarious living by drawing on stone and designing woodcut vignettes for book illustration, he studied painting under Gigoux, and subsequently under Corot, whose influence remained decisive upon Français's style of landscape painting. He generally found his subjects in the neighbourhood of Paris, and though he never rivalled his master in lightness of touch and in the lyric poetry which is the principal charm of Corot's work, he is still counted among the leading landscape painters of his country and period. He exhibited first at the Paris Salon in 1837 and was elected to the Academie des Beaux-Arts in 1890. Comparatively few of his pictures are to be found in public galleries, but his painting of "An Italian Sunset" is at the Luxembourg Museum in Paris. Other works of importance are "Daphnis et Chloë" (1872),
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
HEINTZ, Joseph the Younger
Swiss/German painter (b. ca. 1600, Augsburg, d. ca. 1678, Venezia)


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved