Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Theodore Gericault
An Officer of the Imperial Horse Guards Charging

ID: 40653

Theodore Gericault An Officer of the Imperial Horse Guards Charging
Go Back!



Theodore Gericault An Officer of the Imperial Horse Guards Charging


Go Back!


 

Theodore Gericault

French Romantic Painter, 1791-1824 was a profoundly influential French artist, painter and lithographer, known for The Raft of the Medusa and other paintings. Although he died young, he became one of the pioneers of the Romantic movement. Born in Rouen, France, Gericault was educated in the tradition of English sporting art by Carle Vernet and classical figure composition by Pierre-Narcisse Guerin, a rigorous classicist who disapproved of his student's impulsive temperament, but recognized his talent.[1] Gericault soon left the classroom, choosing to study at the Louvre instead, where he copied from paintings by Peter Paul Rubens, Titian, Diego Velezquez, and Rembrandt for about six years, from 1810 to 1815.   Related Paintings of Theodore Gericault :. | The Madwoman | les poitrails | Details of Epsom Derby | Slaves Restraining a House | Horse jerk views |
Related Artists:
Charles Christian Nahl and august wenderoth
German-born American Painter, 1818-1878 American, 1819-1884
mattsleiderstam
Adolf Ludvig Stierneld, född den 1 september 1755 i Stockholm död den 31 juli 1835 på Gripsholm, var en svensk friherre, politiker, hovman och samlare av historiska dokument, vilken av senare historisk forskning avslöjats som en av Sveriges mest förslagna och produktiva dokumentförfalskare. Stierneld var son till Samuel Gustaf Stierneld, vilken var chef för Västmanlands regemente, och vilken lär ha antecknat sitt regemente bland den nyföddes faddrar. Sonen inskrevs även endast sex månader gammal som volontär i samma kår. Oaktat denna militärståtliga början hann sonen ej längre än till ryttmästare vid livregementet, vartill han utnämndes 1781. Inom hovet anställdes Stierneld som kammarherre hos drottning Sofia Magdalena 1778. Han kom dock snart på mindre vänlig fot med Gustav III och tillhörde vid 1786 och 1789 års riksdagar ledarna för oppositionen inom adelsståndet. När kungen beredde sig att genomföra sina envåldsplaner, hörde Stierneld till de motståndare som arresterades. Till följd av sina förbindelser med ryske ministern hade han åsamkat sig konungens synnerliga ovilja, och när de övriga arresterade frigavs, sändes Stierneld till Varbergs fästning, där han kvarhölls till 1790. Genom sitt 1790 ingångna giftermål med grevinnan Kristina Charlotta Gyldenstolpe, dotter till Gustav III:s gunstling Nils Philip Gyldenstolpe, kom Stierneld snart åter på mera vänlig fot med hovet och blev 1792 överkammarherre. Vid riksdagen 1800 sågs han också, i likhet med andra ur 1789 års opposition (Magnus Fredrik Brahe, Claes Axel Lewenhaupt med flera) i hovpartiets främsta led.
C. G. hellquist







Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings




Supported by oil paintings and picture frames 



Copyright Reserved