Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

RUBENS, Pieter Pauwel
Triumphal Entry of Henry IV into Paris

ID: 64581

RUBENS, Pieter Pauwel Triumphal Entry of Henry IV into Paris
Go Back!RUBENS, Pieter Pauwel Triumphal Entry of Henry IV into Paris


Go Back!


 

RUBENS, Pieter Pauwel

Flemish Baroque Era Painter, 1577-1640  Related Paintings of RUBENS, Pieter Pauwel :. | The Road to Calvary | Self-Portrait | Perseus Liberating Andromeda | Head of a Franciscan Friar | The Flagellation of Christ |
Related Artists:
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
WET, Gerrit de
Dutch painter, Amsterdam school (c. 1616 - 1674, Leyden)
Peeter Danckers de Rij
Pieter, Peeter, or Peter Danckerts de Rij, Dankers de Ry, or Peteris Dankersas (1605, Amsterdam - 9 August 1661, Rudnik) was a Dutch Golden Age painter. He was the son of Cornelis Danckerts de Ry, member of a large family of printers, painters and engravers. Adam Kazanowski - by Peeter Danckers de Rij. Example of Dankerts-Sandrart collaboration in print of PC Hooft. This 1642 engraving was painted by Sandrart, etched by Reinier van Persijn, and printed by Danckerts. The poem in Latin at the bottom was written by Caspar Barlaeus.Cornelis is mentioned in Houbraken's Schouburg as being one of the many teachers of Joachim von Sandrart in 1640-41, though considering Sandrart's age and experience (he had just returned to the North from his Grand Tour to Italy), this was more of a collaboration. Since Filippo Baldinucci later wrote a biograhical sketch on Pietro Danckerse de Ry in his list of artists called the Notizie, it is possible that Danckerts visited Italy at some time. In any case Sandrart engraved some of Peter's paintings after this period. Peter was active until 1640 in Amsterdam, and then he moved to Warsaw, Danzig, and Vilnius in the Polish-Lithuanian Commonwealth. He was active in Poland as the court painter and architect of the Polish King Władysław IV Vasa. According to Houbraken a poem was written in his honor that applauds his work in Poland. He died as the result of a highway robbery in the Redininkai Forest near Vilnius, Lithuania.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved