Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Orlandi, Deodato
Portrait of a Woman

ID: 19682

Orlandi, Deodato Portrait of a Woman
Go Back!Orlandi, Deodato Portrait of a Woman


Go Back!


 

Orlandi, Deodato

Flemish Northern Renaissance Painter, ca.1488-1541  Related Paintings of Orlandi, Deodato :. | The Marriage of the Virgin | The Holy Family | Portrait of a Man | Rest on the Flight into Egypt | Holy Family |
Related Artists:
Jerome Myers
(March 20, 1867 - June 19, 1940) was a U.S. artist and writer. Born in Petersburg, Virginia and raised in Philadelphia, Trenton and Baltimore, he spent his adult life in New York City. Jerome worked briefly as an actor and scene painter, then studied art at Cooper Union and the Art Students League where his main teacher was George de Forest Brush. In 1896 and 1914, he was in Paris, but his main classroom was the streets of New York's lower East Side. His strong interest and feelings for the new immigrants and their life resulted in hundreds of drawings, as well as paintings and etchings capturing the whole panorama of their lives as found outside of the crowded tenements which were their first homes in America.
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .
Hamilton Easter Field
(1873-1922) was an important American artist, teacher, author, critic, collector and patron of the arts


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved