Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Joseph Stella
Christ Served by the Angels

ID: 51768

Joseph Stella Christ Served by the Angels
Go Back!Joseph Stella Christ Served by the Angels


Go Back!


 

Joseph Stella

1877-1946 Joseph Stella Gallery Joseph Stella (June 13, 1877 - November 5, 1946) was an Italian-born, American Futurist painter best known for his depictions of industrial America. He is associated with the American Precisionism movement of the 1910s-1940s. He was born in Muro Lucano, Italy but came to New York City in 1896. He studied at the Art Students League of New York under William Merritt Chase. His first paintings are Rembrandtesque depictions of city slum life. In 1908, he was commissioned for a series on industrial Pittsburgh later published in The Pittsburgh Survey. It was his return to Europe in 1909, and his first contact with modernism, that would truly mold his distinctive personal style. Returning to New York in 1913, he painted Battle of Lights, Mardi Gras, Coney Island, which is one of the earliest American Futurist works. He is famous for New York Interpreted, a five-paneled work patterned after a religious altarpiece, but depicting bridges and skyscrapers instead of saints. This piece reflects the belief, common at the time, that industry was displacing religion as the center of modern life. It is currently owned by the Newark Museum. A famous Stella quote is: "I have seen the future and it is good. We will wipe away the religions of old and start anew."  Related Paintings of Joseph Stella :. | Carnival | Christ Served by the Angels | Old Brooklyn Bridge | Christ Served by the Angels | Minerva and the Muses |
Related Artists:
unknow artist

Matteo Di Giovanni
Italian Early Renaissance Painter, ca.1430-1495
j. h. scheffel
Wismar 1690 - Västerås 1786 J.H. Scheffel kom från en borgasläkt i Wismar, en nordtysk stad som på 1600-talets införlivats med Sverige. Om Scheffels läroår vet man ingenting utöver uppgiften i en gammal biografi att han studerade till målare i Berlin, Paris och Brabant. Scheffel dök upp i Stockholm år 1723. Uppenbarligen samarbetade han först med David von Krafft. Efter dennes död 1724 grundade Scheffel, då redan fullärd porträttör, sin egen atelj??. Ett av de första uppdragen, porträttet av borgmästare Bergstedts unga dotter, ledde till ett lyckligt och av en riklig hemgift åtföljt äktenskap med fröken Bergstedt. Scheffel samlade redan tidigt kring sig en trogen kundkrets bland adeln och det förmögna borgarskapet. Han behöll sin framgångsrika position från 1720-talet till 1760-talet. Någon ledande hovmålare eller mest gynnad societetsmålare i Stockholm var Scheffel aldrig. Hans stadiga popularitet som pålitlig och kompetent porträttmålare rubbades emellertid inte av modets växlingar, ty han hade förmågan att smidigt följa de nya strömningarna utan att pruta på sin karga och förnuftiga konstnärliga egenart. Scheffels porträtt visar sällan prov på pretentiösa barockgester eller affekterad romantisk tillgjordhet. Hans personåtergivning var utfunderad och konstaterande. I hans digra produktion ingår stela rutinarbeten, men i bästa fall är hans målningar karaktärsstudier som bygger på en stark vision. Hans målningsteknik var kompetent men anspråkslös: i helheten fäster man uppmärksamhet vid mänskobilden, inte vid utförandet. När Scheffel i 75-årsåldern som pensionerad drog sig tillbaka för att tillbringa tiden med sin familj var han en rask och förmögen gammal herre. Han uppnådde den för tiden ovanligt höga åldern av 91 år, enligt dottersonen till följd av sitt glada och jämna humör, sina ordentliga levnadsvanor och en till åldern anpassad flit och motion .


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved