Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Johan Christian Dahl
Window with a view of Pillnitz Castle (mk10)

ID: 21878

Johan Christian Dahl Window with a view of Pillnitz Castle (mk10)
Go Back!Johan Christian Dahl Window with a view of Pillnitz Castle (mk10)


Go Back!


 

Johan Christian Dahl

1788-1857 Norwegian 1857). Norwegian painter and collector, active in Germany. His paintings, imbued with Romantic and patriotic sentiments, had a strong influence on the landscape tradition both in Germany (especially Dresden) and in his native Norway.  Related Paintings of Johan Christian Dahl :. | View of Pillnitz Castle from a Window (mk22) | View of Dresden in the Moonlight (mk10) | Ausbruch des Vesuvs | View of Dresden in Full Moonlight (mk22) | Frederiksholms Canal in Copenhagen with Christian IV's Brewery |
Related Artists:
MOMPER, Joos de
Flemish painter (b. 1564, Antwerpen, d. 1634/35, Antwerpen). also known as Josse de Momper, is one of the most important Flemish landscape painters between Pieter Brueghel the Elder and Peter Paul Rubens. Brueghel's influence is clearly evident in this many of de Momper's paintings. Born in 1564 in Antwerp, Joos de Momper was first apprenticed to his father. In the 1580s, he travelled to Italy to study art. De Momper primarily painted landscapes, the genre for which he was well-regarded during his lifetime. He painted both fantasy landscapes, viewed from a high vantage point and employing a conventional Mannerist color transition of brown in the foreground to green and finally blue in the background, and more realistic landscapes with a lower viewpoint and more natural colors. His wide panoramas also feature groups of figures.
Nicolas de Stael
Russian Painter.1914-1955 was a painter known for his use of a thick impasto and his highly abstract landscape painting. He also worked with collage, illustration and textiles Nocolas de Stael was born in the family of a Russian Lieutenant General, Baron Vladimir Stael von Holstein, (a member of the Stael von Holstein family, and the last Commandant of the Peter and Paul Fortress) and his wife, Olga Sakhanskaya. De Stael's family was forced to emigrate to Poland in 1919 because of the Russian Revolution; Both, his father and stepmother, would die in Poland and the orphaned Nicolas de Stael would be sent with his older sister Marina to Brussels to live with a Russian family (1922). He eventually studied art at the Brussels Acad??mie royale des beaux-arts (1932). In the 1930s, he travelled throughout Europe, lived in Paris (1934) and in Morocco (1936) (where he first met his companion Jeannine Guillou, also a painter and who would appear in some of his paintings from 1941-1942) and Algeria. In 1936 he had his first exhibition of Byzantine style icons and watercolors at the Galerie Dietrich et Cie, Brussels. He joined the French Foreign Legion in 1939 and was demobilized in 1941.
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved