Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Henry Ossawa Tanner
Henry Ossawa Tanner,

ID: 60955

Henry Ossawa Tanner Henry Ossawa Tanner,
Go Back!Henry Ossawa Tanner Henry Ossawa Tanner,


Go Back!


 

Henry Ossawa Tanner

African-American Realist Painter, 1859-1937 American painter. He was one of the foremost African American artists, achieving an international reputation in the early years of the 20th century for his religious paintings. The son of an African Methodist Episcopal bishop, he studied art with Thomas Eakins from 1880 to 1882 at the Pennsylvania Academy of the Fine Arts in Philadelphia. He then worked in Philadelphia and Atlanta, GA, where he ran a photography studio and taught at Clark College.  Related Paintings of Henry Ossawa Tanner :. | Henry Ossawa Tanner, | Henry Ossawa Tanner, The Banjo Lesson, | The Banjo Lesson | The first lesson | Les Invalides, Paris |
Related Artists:
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Hippolyte Sebron
(1801-1879 ) - Painter
Aleksander Orlowski
Aleksander Orłowski Aleksander Orłowski (March 9, 1777 - March 13, 1832) was a Polish painter and sketch maker, pioneer of lithography in the Russian Empire. Orłowski was born in 1777 in Warsaw to a tavern-keeper. In his early childhood he became known as a prodigy and soon Izabela Czartoryska financed his first classes of painting with the notable artist Jan Piotr Norblin. In 1793 Orłowski joined the Polish Army and fought in the Kościuszko Uprising against Imperial Russia and Prussia, but was wounded and returned to Warsaw for further studies, financed by Prince Jezef Poniatowski. He studied with many notable painters of the epoch, among them Norblin, Marcello Bacciarelli and Wincenty Lesserowicz. In 1802, after the Partitions of Poland, he moved to Russia, where he became one of the pioneers of lithography. Among his works are countless sketches of everyday life in Poland and Russia, as well as scenes of the Kościuszko Uprising and other Polish wars.


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved