Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

Guillaume Seignac
Young-woman-on-a-settee

ID: 98506

Guillaume Seignac Young-woman-on-a-settee
Go Back!Guillaume Seignac Young-woman-on-a-settee


Go Back!


 

Guillaume Seignac

He was born in Rennes, France, in 1870, and died in 1924. He started training at the Academie Julian in Paris, where he spent 1889 through 1895. He had a lot of teachers there, including Gabriel Ferrier, and Tony Robert-Fluery. Tony Robert Fluery was a noted history and genre artist. Gabriel Farrel, on the other hand, had been an awarded Prix de Rome. He had another one named William Bouguereau.  Related Paintings of Guillaume Seignac :. | Reflections | L innocence | Cupid and Psyche | L'innocence | Pierrot's embrace |
Related Artists:
elias martin, gustav
Elias Martin, döpt 8 mars 1739 i Stockholm, död 25 januari 1818, svensk målare som vann internationell berömmelse under sin livstid för sina landskapsmålningar, porträtt och genremålningar, och var "associate member" av Royal Academy. Elias Martin var son till åldermannen i snickarämbetet Olof Martin och Ulrika Haupt, syster till Georg Haupt. Han fick sin första utbildning hos fadern och visade sådan talang att han sändes till ämbetsmålaren F.C. Schultz. Genom denne fick han anställning hos Fredrik Henrik af Chapman som arkitekturritare och teckningslärare för officerarna i Sveaborg. Där fick han ledning av fältmarskalken Augustin Ehrensvärd, och umgick med och undervisade dennes son Carl August Ehrensvärd.
Viacheslav Schwarz
Australian,1838-69
Francis Guy
American Colonial Era Painter, 1753-1820


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved