Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 

BELLEGAMBE, Jean
Portrait of Miss Ella Carmichael

ID: 79352

BELLEGAMBE, Jean Portrait of Miss Ella Carmichael
Go Back!BELLEGAMBE, Jean Portrait of Miss Ella Carmichael


Go Back!


 

BELLEGAMBE, Jean

Flemish painter (c. 1480 - c. 1535) South Netherlandish painter and designer. His father, George Bellegambe, a cabinetmaker and musician, was a prominent citizen of Douai. Jean is first mentioned in a document of 1504, when he is referred to as a master painter, a burgher and married. His teacher is unknown, but his work bears some imprint of the art of Jan Provoost, who inherited Simon Marmion's studio. However, Bellegambe might equally have been apprenticed in Bruges or Brussels (possibly in the atelier of the Master of the Legend of St Mary Magdalen, for example), or even in Antwerp. The calm and serenity of Bellegambe's compositions, his treatment of landscape, his lightness of technique, his pursuit of clear, soft colours and delicate harmonies all indicate links with the work of Gerard David and Quinten Metsys. In the 17th century Bellegambe was known as 'the Master of Colours'.  Related Paintings of BELLEGAMBE, Jean :. | Annunciation ghg | The Le Cellier Triptych | The Retable of Le Cellier (triptych) | The Miracle of Lactation | Portrait of Miss Ella Carmichael |
Related Artists:
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).
Bischoff, Franz
Austrian, practiced mainly in America, 1864-1929 was an American artist known primarily for his beautiful floral paintings and California landscapes. He was born in Bomen, Austria on January 9, 1864 and as a young teenager immigrated to the United States where he became a naturalized citizen. While in Europe, his early training was focused upon applied design, watercolor and ceramic decorations.After having lived and worked in New York, Fostoria, Ohio and Dearborn, Michigan, Franz Bischoff decided to visit California in 1900 and ultimately chose to settle in Los Angeles in 1906. Shortly after arriving, he started making arrangements to design and build a large Italian Renaissance style home in Pasadena that also became his studio. This landmark home was completed in 1908. Inspired by the California countryside, Bischoff set attempted to capture the area's brilliant light and diverse landscapes. Spending less time with ceramic painting, Bischoff painted local farms, fishing wharfs, and coastal landscapes. Recognized during his career for use of color and vivid composition, his paintings always displayed reverence for nature.
Charles de Lafosse
French Baroque Era Painter , Paris 1636/40 -1716 French painter and draughtsman. He was the most important decorative painter in France in the generation after Charles Le Brun and in this capacity contributed to many of the major official and private building projects from the 1670s to the 1710s, including the D?me des Invalides in Paris and the chapel at the ch?teau of Versailles. His colourist's temperament, his early study of the Venetian painters of the 16th century and his interest in the work of Peter Paul Rubens contributed to the triumph of the party that championed colour over line and put him in the vanguard of the new tendency in French painting in the later 17th century. His work, with its rich and changing colours, combines the strength of the 17th century with the lightness and grace of the 18th


Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved