Edouard Vuillard
Edouard Vuillard's Oil Paintings
Edouard Vuillard Museum
November 11, 1868-June 21, 1940. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Edouard Vuillard.org, welcome & enjoy!
Edouard Vuillard.org
 


Here are all the paintings of auguste macke 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
56625 kvinna i gron jacka auguste macke kvinna i gron jacka mk248 denna beromda tavla malades vid tbunsjon i scbweiz ocb uppvisar ett mycket kansligt ocb barmoniskt arrangemang av form ocb farg. det ar uppenbart att macke skulle ba blivit en stor konstnar konstnar om ban overlevt kriget. som franz marc sade vi bans vanner, vi visste vilket dolt lofte om geni denne man bar pa.
56624 pierrot auguste macke pierrot mk248 macke var buvudsakligen fauvist i sin fargsattning ocb kubist i sitt form sprak men ban bade annu inte baft tid att assimilera alla influenser ban fatt efter bara sex ar som konstnar.

auguste macke
August Macke (1887-1914) was a German painter whose harmonious and simple scenes of everyday life made a unique contribution to Expressionism.
Edouard Vuillard
All the Edouard Vuillard's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved